6 6 6 NGUYÊN LIỆU RONG NHO6 Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho 6 6 6

DPB TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ RONG NHO

Công ty TNHH Đại phát Bplus (DPB) tự hào là thành viên đầu tiên của Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Rong nho.

DPB trân trọng cám ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN) đã tin tưởng và đề cử DPB tham gia dự án cấp quốc gia về rong nho.

Với lý do và mục đích xây dựng TCVN: Giúp Cơ quan quản lý có cơ sở để kiểm tra đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm. Đơn vị sản xuất và tiêu thụ làm căn cứ để đối chiếu, kiểm soát chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, phù hợp với yêu cầu thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản xuất, xuất khẩu thúc đẩy sản xuất Rong nho phát triển bền vững.