• NGUYÊN LIỆU RONG NHO
  NGUYÊN LIỆU RONG NHO
  NGUYÊN LIỆU RONG NHO TƯƠI
  Chi tiết >>
 • SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI
  SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI
  SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI XUẤT KHẨU NHẬT BẢN
  Chi tiết >>
 • Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho
  Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho
  Tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho là hạnh phúc của các nhà khoa học
  Chi tiết >>
 • Rong nho thương hiệu Đại phát Bplus trên hệ thống siêu thị Nhật Bản
  Rong nho thương hiệu Đại phát Bplus trên hệ thống siêu thị Nhật Bản
  Tự hào là doanh nghiệp đầu tiên Việt Nam xuất khẩu rong nho sang Nhật Bản
  Chi tiết >>
 • RONG NHO TƯƠI TÁCH NƯỚC
  RONG NHO TƯƠI TÁCH NƯỚC
  SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI TÁCH NƯỚC - TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
  Chi tiết >>
 • Món ngon từ rong nho
  Món ngon từ rong nho
  MÓN NGON TỪ RONG NHO
  Chi tiết >>
NGUYÊN LIỆU RONG NHO5 SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI 5 Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho 5 Rong nho thương hiệu Đại phát Bplus trên hệ thống siêu thị Nhật Bản5 RONG NHO TƯƠI TÁCH NƯỚC5 Món ngon từ rong nho5

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA CÔNG ĐOẠN SẤY RONG NHO (Caulerpa lentillifera) BẰNG KỸ THUẬT SẤY LẠNH KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa công đoạn sấy rong nho bằng kỹ thuật sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại với điều kiện khảo sát là nhiệt độ sấy (X1 ), khoảng cách bức xạ (X2 ), chiều dày nguyên liệu sấy (X3 ) và tốc độ không khí trong buồng sấy (X4 ). Kết quả nghiên cứu đã xác định được phương trình tối ưu cho quá trình sấy rong nho: Y = 81.80 + 0.27* X 1 + 0.21* X2 - 0.08* X3 + 0.43* X4 - 0.004* X1 X2 - 0.009* X1 X3 - 0.068* X3 X4 và xác định được điều kiện tối ưu cho quá trình sấy: nhiệt độ sấy 440 C; tốc độ không khí 2,6 m/s; khoảng cách bức xạ 19 cm và chiều dày nguyên liệu sấy 1,8 cm. Rong nho khô thu được có chất lượng và khả năng tái hydrat hóa tốt hơn hẳn so với rong nho khô sấy bằng không khí nóng hoặc phơi nắng.

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa công đoạn sấy rong nho bằng kỹ thuật sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại với điều kiện khảo sát là nhiệt độ sấy (X1 ), khoảng cách bức xạ (X2 ), chiều dày nguyên liệu sấy (X3 ) và tốc độ không khí trong buồng sấy (X4 ). Kết quả nghiên cứu đã xác định được phương trình tối ưu cho quá trình sấy rong nho: Y = 81.80 + 0.27* X 1 + 0.21* X2 - 0.08* X3 + 0.43* X4 - 0.004* X1 X2 - 0.009* X1 X3 - 0.068* X3 X4 và xác định được điều kiện tối ưu cho quá trình sấy: nhiệt độ sấy 440 C; tốc độ không khí 2,6 m/s; khoảng cách bức xạ 19 cm và chiều dày nguyên liệu sấy 1,8 cm. Rong nho khô thu được có chất lượng và khả năng tái hydrat hóa tốt hơn hẳn so với rong nho khô sấy bằng không khí nóng hoặc phơi nắng.

Từ khóa: rong nho, Caulerpa lentillifera, sấy lạnh, bức xạ hồng ngoại, rong nho khô

 

ABTRACT Grape seaweed is one of the most perishable seaweeds so to extend its shelf life new technique was developed. In this paper, the study was focused on optimization of the drying and found out the optimal parameters: drying temperature (X1 ), distance of irradiation (X2 ), thickness of raw material (X3 ) and the air-fl ow speed in the drying chamber (X4 ). The regression equation was expressed as following: Y = 81.80 + 0.27* X 1 + 0.21* X2 - 0.08* X3 + 0.43* X4 - 0.004* X1 X2 - 0.009* X1 X3 - 0.068* X3 X4 . The optimal parameters were: the drying temperature of 440 C, the air-fl ow speed of 2.6 m/s; irradiation distance of 19 cm, and raw material thickness of 1.8 cm. The quality of dried grape seaweed using infrared lamp was the higher than that of dried grape seaweed using hot air or solar drying.

 

Keywords: Caulerpa, Caulerpa lentillifera, cold drying, infrared, irradiation, grape seaweed

https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-toi-uu-hoa-cong-doan-say-rong-nho-caulerpa-lentillifera-bang-ky-thuat-say-lanh-ket-hop--2094647.html