RONG NHO TƯƠI TÁCH NƯỚC KÈM SỐT THOUSAND ISLAND 35 GRAM