6 6 6 NGUYÊN LIỆU RONG NHO6 Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho 6 6 6

SỚM TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THƯƠNG THẢO TRỰC TIẾP

Ngày 8/3, Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970 (Bộ NN-PTNT) tổ chức Diễn đàn "Thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây)”.

Ngày 8/3, Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970 (Bộ NN-PTNT) tổ chức Diễn đàn "Thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây)”.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp với 3 điểm cầu chính tại Bộ NN-PTNT, Văn phòng Bộ NN-PTNT phía Nam và tỉnh Quảng Ninh; kết hợp trực tuyến trên các nền tảng của Báo Nông nghiệp Việt Nam.

xem tin tức cụ thể ở đây:

https://nongnghiep.vn/thuc-day-thuong-mai-nong-san-thuy-san-viet-nam--quang-tay-trung-quoc-d345425.html?fbclid=IwAR3MnnWkDLtfZW4-JEXEvJ_LmHN21AEw__r2-Y35P7vrrVsWXpQw5NUyApY