• KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  Chi tiết >>
 • KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN
  Chi tiết >>
 • NGUYÊN LIỆU RONG NHO - VÀNG XANH CỦA BIỂN
  NGUYÊN LIỆU RONG NHO - VÀNG XANH CỦA BIỂN
  NGUYÊN LIỆU RONG NHO TƯƠI
  Chi tiết >>
 • SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  Chi tiết >>
 • SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
  Chi tiết >>
 • Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho
  Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho
  Tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho là hạnh phúc của các nhà khoa học
  Chi tiết >>
 • TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG
  TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG
  Chi tiết >>
KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN6 KHAI THÁC RONG NHO THIÊN NHIÊN 6 NGUYÊN LIỆU RONG NHO - VÀNG XANH CỦA BIỂN6 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC6 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ LAN TỎA MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC6 Nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới từ rong nho 6 TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG 6

DPB TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN TRONG CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN DÒNG HỌ HOÀNG HUỲNH MIỀN NAM VIỆT NAM (HHB)

Ngày 1/8/2023, Câu lạc bộ Doanh nhân dòng họ Hoàng Huỳnh phía Nam (HHB) đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn và kết nạp thêm một số doanh nghiệp vào tổ chức HHB, trong đó có Công ty TNHH Đại phát Bplus (DPB)…
Trao đổi chuyên môn công tác của HHB

HHB được thành lập năm 2015, do Doanh nhân Huỳnh Đình Thành và ACE trong dòng họ Hoàng Huỳnh phía Nam sáng lập, đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp tham gia, với hình thức là Kết nối, giao thương, cung ứng hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ; kết hợp thực hiện dự án giữa doanh nghiệp trong dòng họ Hoàng Huỳnh phía Nam.

Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp tới cộng đồng, khách hàng trong và ngoài dòng họ. Phát triển Nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, hướng nghiệp và tạo việc làm cho các thành viên trong dòng Họ.

Ông Huỳnh Đình Trọng, CEO Công ty Cổ phần Nông nghiệp Huỳnh Gia, giới thiệu về Công ty

Chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong dòng họ.  

Giới thiệu các điển hình tiên tiến về kinh doanh, tạo động lực, nguồn cảm hứng phát triển doanh nhân, doanh nghiệp dòng họ.

Từ đó cùng nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển Doanh nghiệp; nâng cao đời sống, tạo thêm việc làm cho con em Dòng họ; tạo nguồn thu ủng hộ các chương trình thiện nguyện cho cộng đồng xã hội.